Despre Centrul Cultural Japonez al Universității Babeș-Bolyai

Centrul Cultural Japonez al Universității Babeș-Bolyai (CCJ-UBB) a fost înființat datorită interesului Universității pentru dezvoltarea studiilor nipone și deschiderea lor spre comunitatea largă și în urma strădaniei și demersurilor domnului Conf.univ.dr. Ioan Alin Nistor, decanul Facultății de Business al UBB, fiind inaugurat în anul 2017 cu prezența E.S. ISHII Kisaburo, Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Japoniei în România.

Conf.univ.dr. Ioan Alin Nistor a terminat studiile postdoctorale la Universitatea din Kobe (jud. Hyogo, Japonia), cel mai vechi parteneriat al unei universități din Japonia cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. El a dorit ca orașul Cluj-Napoca, al doilea oraș din România și „inima Transilvaniei” să aibă un centru – atât academic, științific, dar și cultural – prin intermediul căruia clujenii să cunoască adevărata cultură a Japoniei și care totodată să reprezinte un pod între Japonia și România.

Obiectivele din Regulament:

  1. Promovarea imaginii României în lumea japoneză şi pe cea a Japoniei în România şi în Europa Centrală.
  2. Iniţierea şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare dintre Universitatea Babeş-Bolyai şi Universităţi din Japonia, și dezvoltarea schimburilor academice pe toate planurile (inclusiv prin intermediul programului Erasmus+).
  3. Desfăşurarea şi valorificarea unor proiecte de cercetare ştiinţifică, inclusiv în parteneriat, privind limbile, istoria poporului, culturii și civilizației nipone, în vederea identificării contribuţiei reale a acestora la progresul omenirii.
  4. Susţinerea de cursuri la nivel universitar şi postuniversitar pe teme specifice de interes actual. Cursanţii vor primi certificate de participare, pe baza unei evaluări efectuate de către lectorul care predă.
  5. Iniţierea şi organizarea de manifestări ştiinţifice şi culturale adecvate, inclusiv şi îndeosebi în parteneriat cu instituţii academice şi publice, precum şi cu organizaţii civice şi private din România şi străinătate, în primul rând din Japonia.
  6. Oferirea de consultanţă şi expertiză pentru mediul academic, politic, diplomatic, artistic, public, economic, jurnalistic etc. interesat de Japonia.
  7. Dezvoltarea bibliotecii de specialitate, în primul rând pe bază de donaţii, din ţară şi străinătate.